អ្នក​នៅ​ទីក្រុង​ទំនងជា​អស់កង្វល់រឿង​ដាច់ភ្លើង ពេល​ម៉ាស៊ីននេះនាំចូល​មក​ដល់​

សម្ដេច​ហ៊ុន សែន បាន​លើក​ឡើង​ថា​សម្ដេច​បាន​រៀប​ចំឲ្យ​មាន​ការ​នាំ​ចូល​កប៉ាល់​ផលិត​អគ្គិសនី​ពី​ប្រ​ទេស​តួ​គី​ដែល​ថា​អាច​​ផ្ដល់​ថាមពល​អគ្គិសនី​ប្រ​មាណជា​២០០​មេហ្គាវ៉ាត់ សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​​នៅទីក្រុង​។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី