ការសិក្សា​មួយ​រក​ឃើញ​ថា​មនុស្ស​ខ្លះ​កើត Stress គ្រាន់តែ​គ្មានអ្នក​ចុចLike រូប ឬសារ​​របស់​ខ្លួន​

មនុស្ស​វ័យ​ក្មេង​ក្នុង​សត​វត្សរ៍ទី​២១​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​​ជ្រាវ​រក​ឃើញ​ថា​មាន​សភាព​តប់​ប្រ​មល់ និង​ធុញ​ថប់​ច្រើន​ជា​មនុស្ស​កាល​ពី​ជំនាន់​មុន​អ្ន​ក​ទាំងនោះ។​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី