មាន់ស្រែ របស់កញ្ញា រ៉ាប៊ី ពីផលិតកម្មថោន កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង

: inewskh   : March 5, 2018 11:31 am


បទចម្រៀងថ្មី របស់ផលិតកម្មថោន គឺបទ មាន់ស្រែ ដែលច្រៀងដោយ កញ្ញា រ៉ាប៊ី កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ពីអ្នកគាំទ្រ។ ការរៀបរាប់អត្ថន័យ ក្នុងបទចម្រៀង យ៉ាងពិរោះរណ្តំ ជាមួយចង្វាក់ភ្លេង ទើបឃើញមាន ក្រុមអ្នកគាំទ្រ បាន Cover បទនេះទៀតផង។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា បទ៖ មាន់ស្រែ ច្រៀងដោយ កញ្ញា រ៉ាប៊ី និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សយ រតនា និង និពន្ធបទភ្លេង៖ លាង ស៊ាងលីន៕


អត្ថបទស្រដៀងនេះដែរ


ព័ត៌មានជាតិ