ដឹកនាំ​ក្រុម​ឡើង​ស្រឺតៗ​​គ្រូ​ Ajax ត​កុងត្រា​ថ្មី​ដល់​២០២៤​

Marc Overmars បាន​បញ្ចប់​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ដែល​ថា​លោក​ត្រូវ​ Arsenal ទាក់ទង​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ ដោយ​បាន​បន្ត​កុងត្រា​ថ្មី​ជាមួយ​ Ajax ដល់​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០២៤។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី