​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ទៅកាន់​សហរដ្ឋអាមេរិក

: inewskh   : November 22, 2016 2:35 pm


ដំណើរទស្សនកិច្ច របស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា៕

 


អត្ថបទស្រដៀងនេះដែរ


ព័ត៌មានជាតិទូទៅ