ចំណេញណាស់! ម្ចាស់អាជីវកម្មលែងឈឺក្បាល រឿងចំណាយច្រើន បើបានប្រើសេវាដឹកជញ្ជូនដ៏ទំនើបនេះ

វិស័យឌីជីថលកំពុងមានឥទ្ធិពល និងជួយសម្របសម្រួលការងារយ៉ាងច្រើនលើការងារ និងអាជីវកម្មផ្សេងៗ។ វាជាការពិតណាស់ ដែលក្រុមហ៊ុននានាត្រូវផ្ដោតការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនអាជីវកម្ម និងការបម្រើអតិថិជន។ ក្នុងនោះសេវាដឹកជញ្ជូនក៏ជាផ្នែកធំ និងសំខាន់មួយដែរ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរលៃលក រកវិធីណាដែលងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង មានសុវត្ថិភាព និងចំណេញពេល។ ដូច្នេះហើយ ទើបក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិលើកទី ១ ដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃនេះ Grab បានត្រៀមខ្លួនបង្ហាញនូវដំណោះស្រាយថ្មី ជាមួយកម្មវិធីឈ្មោះថា Grab for Business។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី