​មិន​ធម្មតា ​គ្រាន់​តែ​គ្រឿង​ផ្គុំ Original iPhone ទំហំ​ប៉ុន​កុំព្យូទ័រ​សព្វ​ថ្ងៃ

​ថ្មីៗ​នេះ ​គ្រឿង​បង្គុំ​សម្រាប់​ផលិត iPhone ​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​របស់​វិស្វករ​កម្មវិធី​ដែល​ជា​ប្រភេទ​ Prototype នៅក្រុមហ៊ុន Apple ​បាន​លេច​ចេញ​លើ​គេហទំព័រ​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​ជា​ច្រើន។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Town News
  • អត្ថបទថ្មី