ព័ត៌មានជាតិទូទៅ
ឆ្នាំ​២០១៦ ចំនួន​ជនពិការ​មិន​ត្រឹមតែ​មិន​គ្រប់ នៅតាម ស្ថាប័នរដ្ឋ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថយ​ចំនួន​

: inewskh   : 26, 2016, 2:44 pm

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ ជនពិការមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារនោះទេ ហើយមន្ត្រីដែលមិនមែនពិការមានចំនួន កើនឡើងច្រើន ដូច្នេះនៅពេលបូកសរុបតួលេខឡើងវិញ ចំនួនជនពិការត្រូវថយមិនត្រឹមតែមិនគ្រប់ នៅតាម ស្ថាប័នរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវថយចំនួន ទៅវិញ។ នេះបើតាមការអោយពីលោក ឯម ច័ន្ទមករា អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ បានថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដល់សមាជិក ក្រុមការងារសកម្មភាព ជនពិការ តាមក្រសួង ស្ថាប័ន ស្តីពីការកសាងផែងការ សកម្មភាព កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

  អានបន្ត