ព័ត៌មានជាតិទូទៅ
ថវិកា​ចំនួន ៣៥០.០០០ ដុល្លារ របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ផ្តល់ជូន​កម្ពុជា សំរាប់​អភិរក្ស​ប្រាសាទភ្នំបាខែង

: inewskh   : 13, 2017, 9:51 am

មជ្ឈមណ្ឌល​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​របស់​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​វប្បធម៌ និង​អប់រំ​នៃ​ក្រសួងការបរទេស​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១២ ខែធ្នូ បានធ្វើ​ពិធី ចុះហត្ថលេខា ផ្តល់​ថវិកា​ចំនួន ៣៥០.០០០ ដុល្លារ ដែល​បានមកពី​មូលនិធិ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​សំរាប់​ការអភិរក្ស​វប្បធម៌ ដល់​អង្គការ​មូលនិធិ​ប្រាសាទ​ពិភពលោក (WMF) សំរាប់​ដំណាក់កាល​ទី ៥ ក្នុងការ​ធ្វើការ​អភិរក្ស​ប្រាសាទភ្នំបាខែង ដែលមាន​ចំណាស់​១០ ទសវត្ស​មកហើយ ក្នុង​សួនឧទ្យាន​អង្គរ​។​

  អានបន្ត